Diensten

Familiale bemiddeling

Familiale bemiddeling is een erkende methode om conflicten op te lossen tussen mensen die dicht bij elkaar staan, vaak in de familiale sfeer. Bemiddeling kan een uitweg bieden voor koppels die samen willen blijven of voor mensen die willen scheiden, bij conflicten rond ouderschap, bij conflicten tussen ouders en kinderen, broers en zussen of andere familieleden, ... , maar ook voor geschillen tussen buren.

 1. Neem contact op met Eris-Bemiddeling. Je kan zelf kiezen wie je als bemiddelaar wil!
 2. Bekijk samen wanneer je een afspraak wil maken.

  Jij checkt met de andere partij welke data best voor jullie beiden passen en geeft dit door aan de door jou gekozen bemiddelaar.

  Zit je nog in een procedure bij de rechtbank? Dan kan het gebeuren dat de rechter jullie aanmoedigt om via bemiddeling tot een overeenkomst te komen. Hun ervaring is dat vechtscheidingen zelden tot duurzame of wenselijke resultaten leiden. Jullie kunnen ook zelf aan de rechter voorstellen om in bemiddeling te stappen. De keuze van bemiddelaar is aan vrij.

 3. Het eerste gesprek is een intake-gesprek.

  Tijdens dit gesprek gaan jullie samen met de bemiddelaar na wat het probleem is en of bemiddeling de meest aangewezen manier is om hieruit te geraken. Hierbij krijgen jullie voldoende de tijd om elk je verhaal te doen. De bemiddelaar let er op dat dit op een respectvolle manier gebeurt en dat er naar elkaar geluisterd wordt. Dit eerste gesprek is volledig vrijblijvend, dit betekent dat jullie hierna beslissen of jullie met bemiddeling willen verder gaan of niet. De bemiddeling kan je trouwens op elk ogenblik stopzetten. Als jullie verder willen met bemiddeling, dan wordt een bemiddelingscontract opgemaakt.

 4. De bemiddelingsgesprekken.

  De gesprekken duren ongeveer een uur tot anderhalf uur. Tijdens deze gesprekken diepen we samen het probleem uit, zoeken we naar wat jullie belangrijk vinden bij de oplossing ervan en hoe deze oplossing gerealiseerd kan worden. De bemiddelaar begeleidt jullie doorheen deze gesprekken, zodat jullie op een constructieve manier met elkaar kunnen praten. Uiteindelijk is het de bedoeling dat jullie samen komen tot een voor eenieder best mogelijke oplossing.

  Bemiddelingsgesprekken hebben een vertrouwelijk karakter. De inhoud ervan kan niet gebruikt worden voor of tegen de partijen. Een bemiddelaar kan ook niet opgeroepen worden als getuige in de rechtbank.

 5. Opmaak van akkoorden of overeenkomsten.

  Bij bemiddeling over echtscheiding en ouderschap kan Eris-Bemiddeling de overeenkomsten die jullie bereikten op papier zetten. Deze overeenkomsten kunnen jullie dan later indienen bij de rechtbank. Zo kunnen deze overeenkomsten kracht van vonnis krijgen.

Scheiden of blijven

Soms denk je dat het beter is uit elkaar te gaan. Dan weer vind je dat de relatie toch nog een kans moet krijgen. Je denkt en piekert er veel over. Je weet het op de duur niet meer. Uit elkaar gaan is geen gemakkelijke of evidente beslissing. Samenblijven ook niet.

De twijfel rond scheiden of blijven kan jaren sluimeren op de achtergrond. Of je kan plots het gevoel krijgen dat uit elkaar gaan de enige uitweg is. Hoe pijnlijk ook. Maar wat met je partner en met je kinderen? Je wilt hen niet kwetsen. Je durft er niet over praten. Wil je wel echt uit elkaar? Zou het toch niet beter zijn om samen te blijven? Al deze vragen en twijfels kunnen verscheurend en verlammend werken. Bemiddeling rond scheiden of blijven kan hier een hulp betekenen.

Scheiding en ouderschap

Wanneer jullie uit elkaar gaan, moeten er veel zaken geregeld worden (regelingen over jullie huis en goederen en afspraken over het ouderschap). En dit net op een moment dat je het moeilijk hebt. Je stelt je vragen over hoe het verder moet met de kinderen, waar je gaat wonen, hoe de kosten voor de kinderen berekend en verdeeld moeten worden en waar ze zullen verblijven, hoe je alles zou willen verdelen, ... . Tegelijkertijd ervaar je gevoelens van verdriet, gekwetstheid, woede of misschien ook van opluchting.

Jullie kunnen ervoor kiezen om alles uit handen te geven via rechtbank en advocaten of jullie kunnen ervoor kiezen om samen afspraken te maken. Als jullie er samen willen uit geraken, kan een bemiddelaar jullie hierbij helpen. Als bemiddelaar begeleiden wij jullie bij het opstellen van de regelingen en afspraken en hechten we veel belang aan het menselijke aspect van dit gezamenlijk zoekproces. Wij luisteren naar jullie wensen en bezorgdheden en waken erover dat jullie belangen voldoende aan bod komen in de finale over eenkomsten. Onze overeenkomsten kunnen rechtstreeks voorgelegd worden aan de rechtbank, zonder extra tussenkomst van advocaten, wij zijn immers erkende bemiddelaars.

Steeds meer koppels doen een beroep op een bemiddelaar. Zij willen zelf bepalen welke regeling best bij hen past. Dergelijke regelingen op maat zijn vaak beter haalbaar dan wanneer ze door de rechter worden opgelegd. Gezamenlijke regelingen kunnen genomen worden voor, tijdens of na de scheiding.

Familie en conflicten

Familierelaties worden vaak geassocieerd met verbondenheid, warmte, intensiteit, gezelligheid, … . Net in deze relaties kunnen conflicten tot grote spanningen leiden. Je moet of wil met de ander verder, maar je wordt tegengehouden door het onopgeloste geschil. Het conflict kan hierdoor een grote rol gaan spelen in je leven. Het laat je niet meer los.

Meer en meer worden we ook geconfronteerd met nieuwe samenlevingsvormen. Nieuw Samengestelde Gezinnen (NSG) zijn hier een voorbeeld van. Deze gezinnen staan voortdurend voor de uitdaging op zoek te gaan naar nieuwe evenwichten. Net wanneer alles op zijn plooi lijkt te komen, is er dan plots weer een gebeurtenis of uitspraak die het hele systeem door elkaar schudt.

Bemiddeling is er niet alleen voor scheidende koppels, maar kan ook aangewend worden bij ruzies of spanningen tussen familieleden of voor het uitklaren en samen bespreken van de vraag waar velen mee worstelen: “hoe kunnen we beter of anders gaan samen-leven”.

Wie?

Tarieven

 • Bemiddeling: 60 €/uur, eenmalige opstartkost 60 €
 • Multidisciplinair gesprek: bemiddelaar + therapeut, 100 €/uur voor beide
 • Per uitgeschreven bemiddelingsovereenkomst: 150 €/stuk
Copyright © 2011 BlackTec. All rights reserved