Diensten

Bemiddeling in de werkcontext, sociale bemiddeling

Bemiddelen in sociale zaken past in de tendens om op een constructieve manier om te gaan met conflicten in de werksfeer, eerder dan over te gaan tot juridische procedures. Het kan hierbij gaan over conflicten tussen collega’s onderling, tussen werkgever en werknemer, het afronden van een samenwerkingsrelatie, spanningen in teams en conflicten waar meerdere partijen bij betrokken zijn. De bemiddelaar heeft zowel oog voor de inhoud als zorg voor de relatie. Hij gebruikt methoden van groepsdynamica, Socratische dialoog en organisatieopstellingen.

Wie?

Tarieven

Prijzen afhankelijk van de complexiteit en grootte van de groep, af te spreken met het bedrijf.

Copyright © 2011 BlackTec. All rights reserved