Diensten

Jongeren

Wanneer zet je de stap naar therapie?

Je kan bij ons terecht met allerhande problemen zoals:

  • rouw-en verliesverwerking, echtscheiding
  • negatief zelfbeeld,faalangst, stress
  • psychosomatische klachten zoals buikpijn, hoofdpijn, enz.
  • conflicten thuis
  • depressieve gevoelens
  • moeilijke sociale interacties zoals moeilijk, pesten of gepest worden

Wat zijn onze uitgangspunten

Jongerentherapie begint bij jouw verhaal. Je komt alleen op gesprek, tenzij jij dat anders wil. Je ouders worden op de hoogte gebracht van het proces dat je doormaakt. Wat je precies doet en vertelt tijdens de therapie wordt niet met je ouders besproken, want dat valt onder het beroeps geheim. Indien nodig kunnen je ouders uitge nodigd worden voor een oudergesprek. Je ouders kunnen ook ouderbegeleiding krijgen. Tijdens deze sessies wordt bekeken wat zij in de thuis situatie kunnen doen. Wij werken niet vanuit een vaststaand kader. Wij proberen aan te voelen wat jij nodig hebt en passen onze methodieken aan aan jouw noden. Zo kan er gewerkt worden met gesprekken, rollenspel, tekeningen, plasticine, duplo, gevoelskaarten, enz. Samen zoeken we naar oplossingen voor jou en je gezin.

Wie?

Tarieven

Onder bepaalde voorwaarden wordt terugbetaling van uw mutualiteit voorzien. Elke mutualiteit heeft andere voorwaarden. Vraag bij uw ziekenfonds of u in aanmerking komt.

  • Intakegesprek: 50 €/uur
  • Sessies kind: 40 €/45 minuten
  • Sessie volwassene: 40 €/45 minuten
Copyright © 2011 BlackTec. All rights reserved