Diensten

Kinderen

Wanneer zet je de stap naar therapie?

Kinderen tonen op allerlei manieren wanneer ze vastlopen of als ze met een bepaalde situatie niet overweg kunnen. Soms zijn er psychosomatische klachten (zoals onverklaarbare buikpijn, hoofdpijn, ophoudgedrag, …), soms is er een wijziging in het gedrag (zoals moe, lusteloos, prikkelbaar, slaap- en eetproblemen, …) zichtbaar. Nog andere kinderen vertonen echt signaalgedrag waarbij woede-uitbarstingen, zichzelf of anderen pijn doen, controleverlies of extreem ageren die enige manier is waarop ze kunnen duidelijk maken dat iets niet meer lukt. Als ouder is het niet altijd makkelijk de betekenis van het gedrag te achterhalen. Wanneer de betekenis niet duidelijk is, is het ook niet makkelijk om te weten hoe ermee om te gaan. Een therapeut kan helpen klaarheid te scheppen en helpen zoeken naar wat het kind nodig heeft om terug in evenwicht te komen.

Wat zijn onze uitgangspunten

Wij werken steeds vanuit een belevingsonderzoek. Dit wil zeggen dat via een aantal opdrachtjes gepeild wordt waar het kind op vastgelopen is. Er wordt ook steeds rekening gehouden met de hulpvraag van het kind zelf. De ganse puzzel wordt gevormd vanuit verschillende kleinere stukjes: observaties van de therapeut, de resultaten van het belevingsonderzoek, de hulpvraag van het kind en de ouders, de informatie verkregen over de verschillende contexten (thuis, school, hobby’s, …) heen. Vanuit het ontwikkelingsperspectief wordt dan geanalyseerd wat het kind nodig heeft om de draad terug op te pakken. De ouders en het gezin zijn belangrijke partners doorheen het ganse therapietraject. Afhankelijk van de hulpvraag en de geschetste problematiek worden de ouders meer betrokken bij de therapie. Bij kinderen is het vaak zo dat de ouders op regelmatige basis uitgenodigd worden voor een bespreking van het verloop en een uitwisseling van informatie. Er zijn verschillende vormen van therapie mogelijk: samen met de ouders of apart, speltherapie, creatieve therapie, … we zetten enkel de middelen in waar het kind op aansluit of zich goed bij voelt. Wij geloven in de kracht van kinderen en vertrouwen op hun zelfherstellend vermogen.

Wie?

Tarieven

Onder bepaalde voorwaarden wordt terugbetaling van uw mutualiteit voorzien. Elke mutualiteit heeft andere voorwaarden. Vraag bij uw ziekenfonds of u in aanmerking komt.

  • Intakegesprek: 50 €/uur
  • Sessies kind: 40 €/45 minuten
  • Sessie volwassene: 40 €/45 minuten
Copyright © 2011 BlackTec. All rights reserved