Diensten

Volwassenen

Wanneer zet je de stap naar therapie?

Soms word je geconfronteerd met moeilijke situaties die je op dit ogenblik niet de baas kan: pesten, depressie, ziekte, dood, verlies, relatiecrisis, opvoedingsproblemen, spanningen, conflicten, overspannen, stress, ... . Je voelt je lusteloos, verdrietig, er zijn belemmerende spanningen of te veel conflicten, je energie raakt op, je bent eenzaam, je hebt angsten, ... . Het lukt je niet om deze problemen alleen of samen met vrienden, familie of kennissen op te lossen. Het kan dan waardevol zijn om professionele begeleiding te zoeken.

Wat zijn onze uitgangspunten

Tijdens de eerste gesprekken luisteren we zorgvuldig naar wat de cliënt vertelt. We nemen er uitgebreid de tijd voor. Samen bekijken we waar het moeilijk loopt, hoe alles tot nu toe gegaan is en wat de cliënt liever in de plaats wil. We proberen losse fragmenten weer aan elkaar te knopen: relaties, kwetsuren, dromen, overtuigingen, opgegeven hoop, mislukkingen, angsten, driften, toekomstplannen, twijfels, ... . We zoeken naar de betekenis van de onrust, het ongenoegen en de pijn zonder halsoverkop oplossingen voor te stellen. We verkennen de hulpvraag en zoeken gaandeweg samen naar oplossingen via gesprekstherapie al of niet gecombineerd met non-verbale technieken (zoals visualisatie, beelden, dromen, rollenspel, ...). Het samen zoeken staat centraal, we focussen op de betekenis die de cliënt geeft binnen een bepaalde context en werken van daaruit verder.

Wie?

Tarieven

Onder bepaalde voorwaarden wordt terugbetaling van uw mutualiteit voorzien. Elke mutualiteit heeft andere voorwaarden. Vraag bij uw ziekenfonds of u in aanmerking komt.

  • Intakegesprek: 50 €/uur
  • Sessies kind: 40 €/45 minuten
  • Sessie volwassene: 40 €/45 minuten
Copyright © 2011 BlackTec. All rights reserved